ALGEMENE HUURVOORWAARDEN (E)-FIETSEN
Voor het huren van (elektrische-/bak-) fietsen gelden de huurvoorwaarden Fietsbedrijven. Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Fietsbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) en treden in werking per 1 mei 2016. Voor de volledige huurvoorwaarden klikt u hier.

AFWIJKENDE BEPALINGEN:
Art. 4: Ontbinding is niet van toepassing en geldt niet;
Art. 14 lid 3&6: Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

BELANGRIJKSTE HUURVOORWAARDEN

 • De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden;
 • Het eigen risico bij schade of diefstal bedraagt bij een stadsfiets maximaal €150,-, bij een e-bike maximaal €300,- en bij een Urban Arrow €500,-.
 • De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder;
 • Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
 • Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie;
 • Bij elke vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden;
 • Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, kan de verhuurder vanaf minder dan 48 uur voor de dag van verhuur de volledige huursom rekenen;
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht;
 • De huurperiode is van 09.00 tot 19.00;
 • De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets:
  • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten
  • De accu dient volgens de instructies opgeladen te worden
 • Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen en paden;
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;
 • Het zelf bevestigen van eigen fietsaccessoires is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan personen achterop een bagagedrager mee te nemen (m.u.v. gehuurde kinderzitjes);
 • Het gebruik van de fiets is op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade gemaakt middels het gehuurde;
 • De verhuurder is gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen;

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.